המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון סטודיו ירון טל