המוצרים והאלמנטים עוצבו ויוצרו ע״י LEMON COLLECTION עבור פרויקט בתכנון משרד אליקים אדריכלים