המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון משרד ברקן אלחייני אדריכלות נוף