המוצרים והאלמנטים עוצבו ויוצרו ע״י למון עבור פרויקט בתכנון משרד MACOM