המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף