המוצרים והאלמנטים עוצבו ויוצרו ע״י LEMON COLLECTION עבור פרויקט בתכנון משרד - נחלת הכלל