המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד JI  think- nature אדריכלות נוף ותכנון סביבתי