המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד מילר בלום תכנון סביבתי בע״מ