המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון סטודיו ירון טל