המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד אב אדריכלות נוף