המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד ארט נוף - ורד אושר