המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון משרד ארט נוף - ורד אושר