המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי