המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון משרד אב אדריכלות נוף