המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון משרד  אב אדריכלות נוף