המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י למון קולקשן עבור פרויקט בתכנון משרד צורנמל טורנר - אדריכלות נוף