המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד צורנמל טורנר - אדריכלות נוף