המוצרים והאלמנטים עוצבו ע״י LEMON עבור פרויקט בתכנון משרד קרני גרשטיין