חשיבה עיצובית חדשה

למון קולקשן - ריהוט אורבני פרימיום

זכויות יוצרים וקניין רוחני


כל המוצרים הכלולים באתר זה הינם עיצובים מקוריים של חברת למון קולקשן והינם בבעלותה הבלעדית.
העיצובים הכלולים באתר זה, מוגנים תחת הוראות הדין, ובכלל זה כעיצובים רשומים ושאינם רשומים (לפי העניין) בהתאם להוראות חוק העיצובים, תשע"ז-2017.
כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, ובכלל זה מראהו, עיצובו, look and feel, הגאומטריות, התמונות והטקסטים הכלולים בו, שייכים במלואם ללמון קולקשן בע"מ. כל שימוש בעיצוב או בתוכן אסורים למעט אם הותרו במפורש על-ידי רישיון בכתב מאת למון קולקשן בע"מ